Učenie
pre život

Pridajte sa k nám!

Radostný
školský domov

Pridajte sa k nám!

Kde sú deti,

tam je skutočná zábava

Pridajte sa k nám!

Zážitok
je učenie

Pridajte sa k nám!

Staráme sa
s láskou

Pridajte sa k nám!

Nezabudnuteľné
chvíle

Pridajte sa k nám!

Informatika

Comments are closed

„Everybody should learn to program a computer because it teaches

you how to think.“

Steve Jobs

Na Veselej škole kladieme veľký dôraz na vyučovanie informatiky, pretože si uvedomujeme, že nároky na digitálne zručnosti na trhu práce neustále stúpajú. Žiaci našej školy postupujú na prvom stupni podľa  modernej metódy vyučovania nazývanej Informatika s Emilom. Pomocou nej rozvíjame už od útleho veku nielen moderné informatické myslenie ale aj kritické a analytické uvažovanie. 

Na druhom stupni sa žiaci najskôr oboznamujú s používaním vlastného konta EduPage, kde komunikujú s učiteľmi, sledujú si svoje známky či upozornenia na písomky a projekty. Potom zameriavame pozornosť na prácu s vybranými kancelárskymi programami Office365. Každé dieťa ma zriadené vlastné študentské office konto, v ktorom môže pracovať nielen v škole, ale aj z domu. Vďaka projektu ENTER od T-COMU máme na našej škole Microbity s rôznym príslušenstvom. Prostredníctvom tejto edukačnej robotickej hračky si žiaci rozvíjajú svoje programátorské zručnosti a logické myslenie. Postupujeme od jednoduchších projektov až po komplexnejšie, ako napr. Smart home z krabice, v ktorom sú nainštalované a naprogramované senzory schopné zapnúť svetlo, či ventilátor, alebo zmerať intenzitu hluku a všetko zobrazovať na displeji. Zaujímavým pre žiakov je naprogramovanie a zostavenie autíčka na diaľkové ovládanie. Našej pozornosti neuniká ani práca s informáciami, ich overovanie a rozpoznávanie hoaxov, ako aj celkové bezpečné a etické správanie v digitálnom priestore.

Comments are closed.