Učenie
pre život

Pridajte sa k nám!

Radostný
školský domov

Pridajte sa k nám!

Kde sú deti,

tam je skutočná zábava

Pridajte sa k nám!

Zážitok
je učenie

Pridajte sa k nám!

Staráme sa
s láskou

Pridajte sa k nám!

Nezabudnuteľné
chvíle

Pridajte sa k nám!

Veselá angličtina

Comments are closed

            With hard work, learning English, and getting involved, there is no limit on what you can achieve.“ Arnold Schwarzenegger

               V súčasnej rýchlo sa meniacej dobe a dobe multikulturizmu je dobrá znalosť svetového jazyka nevyhnutnou podmienkou úspešného prispôsobenia sa a začlenenia do spoločnosti. Je potrebné rýchle čerpanie informácií z rôznych informačných zdrojov, čo výrazne zvýhodňuje anglicky hovoriacich. Rozvoj jazykových zručností, vrátane jazykových zručností v anglickom jazyku, je jedným zo zameraní školy.

            Vzhľadom na dôležitosť anglického jazyka a vedecké poznatky začíname s angličtinou na Veselej škole skoro, už od prvého ročníka, kde máme vo vzdelávacom programe rozšírené disponibilné hodiny o štyri hodiny. 2 hodiny z toho prebiehajú s native speakrom Leem, ktorý podporuje hlavne sebavedomie detí komunikovať v anglickom jazyku. Postupne plynule rozširujeme slovnú zásobu hravou formou vo vyšších ročníkoch. Na druhom stupni už majú žiaci 4 hodiny angličtiny a k tomu 2 hodiny s Leem.

            Anglický jazyk podporujeme aj čítaním anglických kníh z našej modernej a pútavej anglickej knižnice.  Naši angličtinári opakovane ponúkajú rôzne osvedčené zdroje, hry, aplikácie na rozvíjanie anglického jazyka aj v domácom prostredí. Vďaka tomuto postupu mnoho našich detí už na druhom stupni rozpráva anglicky plynulo a celkom prirodzene.

Comments are closed.