Učenie
pre život

Pridajte sa k nám!

Radostný
školský domov

Pridajte sa k nám!

Kde sú deti,

tam je skutočná zábava

Pridajte sa k nám!

Zážitok
je učenie

Pridajte sa k nám!

Staráme sa
s láskou

Pridajte sa k nám!

Nezabudnuteľné
chvíle

Pridajte sa k nám!

Návod na prihlásenie do konta v EduPage

Navštívte stránku www.veselaskola.edupage.org

V pravej časti nájdete možnosť prihlásiť sa – použite prihlasovacie údaje – meno a heslo, ktoré dieťa 2. stupňa dostalo na papieriku pre seba aj pre rodiča.

Rodič využíva rodičovské konto, ktoré má za úlohu zabezpečiť komunikáciu medzi učiteľom a rodičom (napr. upozornenie na problém, vyzvanie na spoluprácu, hodnotenie žiaka, informácie o zmenách vo vyučovaní….).

Žiak 2. stupňa samostatne používa žiacke konto v edupage. To slúži na komunikáciu medzi žiakom a učiteľom (napr. zadanie domácej úlohy, upozornenie na písomku…).

Návod na prihlásenie do konta Office

Žiaci majú možnosť bezplatne využívať balík Office 365 Education, ktorý obsahuje programy Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Microsoft Teams a ďalšie výučbové nástroje. Uvedené programy môžu využívať nielen v škole, ale aj doma.

Navštívte stránku www.office.com

Použite prihlasovacie údaje – meno a heslo, ktoré dieťa dostalo na papieriku.

Používať konto a jeho nástroje sa žiaci učia aj na hodinách informatiky.