Učenie
pre život

Pridajte sa k nám!

Radostný
školský domov

Pridajte sa k nám!

Kde sú deti,

tam je skutočná zábava

Pridajte sa k nám!

Zážitok
je učenie

Pridajte sa k nám!

Staráme sa
s láskou

Pridajte sa k nám!

Nezabudnuteľné
chvíle

Pridajte sa k nám!

Milí rodičia veselých školákov.

            Radi by sme vám predstavili občianske združenie VESELÁ ŠKOLA o.z.
Občianske združenie vzniklo pri súkromnej základnej škole VESELÁ ŠKOLA, ktorú navštevujú vaše deti. OZ vzniklo v roku 2018.
Cieľom občianskeho združenia je predovšetkým podporovať výchovno-vzdelávacie, kultúrne a športové aktivity žiakov, rodičov a zamestnancov Veselej školy.
Okrem toho má samozrejme občianske združenie podľa svojich stanov aj ďalšie ciele ako sú: podpora odborného rastu učiteľov Veselej školy, zahraničné kontakty, reprezentácia školy v SR aj v zahraničí, pomoc pedagógom rozvíjať výchovno-vzdelávacie postupy aj mimoškolské aktivity. V neposlednom rade má občianske združenie podporovať aktívnu spoluprácu rodičov, pedagógov.

            Občianske združenie Veselá škola je dobrovoľné združenie určené najmä rodičom žiakov Veselej školy. Boli by se radi ak by v občianskom združení mala svoje zastúpenie každá trieda Veselej školy, pretože okrem celoškolských aktivít radi podporíme aj aktivity každej triedy s ohľadom na jej individuálne potreby.

            Doteraz združenie v spolupráci so školou pomohlo predovšetkým s materiálnym zabezpečením a „dofinancovaním“ aktuálnych potrieb školy. Škole sme zakúpili napríklad interaktívnu tabuľu či vonkajšie sedenie. V najbližšom období by sme sa radi viac zamerali na organizáciu rôznych podujatí, chceli by sme sa zapojiť do niekoľkých zaujímavých projektov. Naša činnosť je v súlade s cieľmi Veselej školy, s ktorou aktívne spolupracujeme tak, aby sme spoločne mohli jej žiakom dopriať nad-štandardné nielen materiálne zabezpečenie, ale aj nadštandardné výchovno-vzdelávacie procesy a mimoškolské aktivity.

            OZ financované prostredníctvom 2% z daní, preto by sme vám boli vďační, ak by ste na OZ mysleli v čase podávania daňových priznaní a poukázali nám vaše 2%, pretože sa cez naše OZ môžu tieto financie dostať späť k vašim deťom. Nezabudnite na nás tiež pri vašich online nákupoch a poukážte nám % zo svojho online nákupu cez dobromat.sk u viac ako 1400 online shopov. Je to jednoduché a nestojí vás to ani cent navyše.
V oblasti financovania by sme radi rozširovali naše zdroje. Preto ak viete o nejakom zaujímavom projekte, o grante alebo fonde, z ktorého by sme mohli čerpať finančnú či inú podporu, neváhajte nás o tom informovať!

            Všetky vaše nápady, podnety a otázky pokojne píšte na ozveselaskola@gmail.com

Veríme, že sa nám spoločne podarí vytvoriť aktívnu komunitu rodičov, ktorí budú pre svoje deti príkladom spolupráce, aktivity, kreativity a nadšenia.

ČLENSTVO:
Si rodič veseloškoláka a zároveň nadšenec? Máš dobré komunikačné schopnosti, si dobrý tímový hráč a rád tvoríš? Máš dobré nápady a chuť spolupracovať? Máš dobré organizačné schopnosti? Máš skúsenosti s členstvom v OZ alebo s písaním projektov či s čerpaním rôznych fondov a grantov?

PRÍĎ MEDZI NÁS A VYTVORÍME NIEČO KRÁSNE… PRE NAŠE DETI… PRE NAŠU ŠKOLU… SPOLU.

PRIHLÁŠKA:

OZ Veselá škola prihláška