Učenie
pre život

Pridajte sa k nám!

Radostný
školský domov

Pridajte sa k nám!

Kde sú deti,

tam je skutočná zábava

Pridajte sa k nám!

Zážitok
je učenie

Pridajte sa k nám!

Staráme sa
s láskou

Pridajte sa k nám!

Nezabudnuteľné
chvíle

Pridajte sa k nám!

Vo Veselej škole Vás rodičov radi odbremeníme od všetkých povinností súvisiacich s nákupom školských pomôcok, písacích, výtvarných a hygienických potrieb. Výhodou pre nás je, že nám v škole nikdy nič nechýba, všetky deti majú zabezpečené všetko potrebné a v tej najlepšej kvalite. Tiež nevyberáme ďalšie poplatky súvisiace so školskými akciami, výletmi, ktorých je u nás neúrekom :-). Nemusíte dokonca ani chystať desiaty, o ktoré sa tiež radi postaráme. Školné zahŕňa aj pokrytie výučby hodín angličtiny s native speaktrom (jeden 90 minútový blok týždenne). Pre Vaše dieťa si potrebujete zabezpečiť len telesný úbor a prezuvky.

Mesačné školné 60 eur pre druhý stupeň, 95 eur pre prvý stupeň sa uhrádza do 15. dňa v mesiaci za daný mesiac na číslo účtu:

SK19 5600 0000 0049 0794 9001, do poznámky sa uvedie: skolne – meno dieťaťa

Výška mesačného poplatku za ŠKD je 18 EUR a tiež už akcie v rámci ŠKD nie sú navyše spoplatňované.

Prosíme uhrádzať do 15. dňa v mesiaci za daný mesiac na číslo účtu:

SK19 5600 0000 0049 0794 9001, do poznámky sa uvedie: SKD – meno dieťaťa

Platba za olovrant platia rodičia len za deti, ktoré olovrantujú školskú stravu (v ponuke pečivo- 75 centov, jogurt- 55 centov). Deti si môžu nosiť olovrant aj z domu. Olovranty rodičia uhrádzajú štvrťročne podľa individuálnej spotreby dieťaťa. Konkrétna výška sumy k úhrade je k štvrťroku zaslaná rodičovi. Priebežnú spotrebu si rodič môže preveriť u vychovávateliek, v prípade druhostupniarov u pani Zuzany Andrašikovej. Rodič sumu uhrádza na číslo stravovacieho účtu školy:

SK36 5600 0000 0049 0794 2002, do poznámky sa uvedie: olovrant – meno dieťaťa

Platby za obedy sa uhrádzajú na účet jedálne (v časti „Obedy“)

Ak máte u nás viac detí, ste v sociálnej núdzi alebo sa dostanete do finančnej tiesne (napr. strata zamestnania), môžete požiadať o zníženie poplatkov podľa nasledujúcich tlačív:

Žiadosť o zníženie mesačného príspevku- sociálna núdza (doc)

Žiadosť o zníženie mesačného príspevku- sociálna núdza (pdf)

Žiadosť o zníženie mesačného príspevku SŠKD sociálna núdza (doc)

Žiadosť o zníženie mesačného príspevku SŠKD sociálna núdza (pdf)

Žiadosť o zníženie mesačného príspevku SŠKD (doc)  

Žiadosť o zníženie mesačného príspevku SŠKD (pdf)

Žiadosť o zníženie mesačného príspevku- súrodenecká zľava (doc)

Žiadosť o zníženie mesačného príspevku- súrodenecká zľava (pdf)