Učenie
pre život

Pridajte sa k nám!

Radostný
školský domov

Pridajte sa k nám!

Kde sú deti,

tam je skutočná zábava

Pridajte sa k nám!

Zážitok
je učenie

Pridajte sa k nám!

Staráme sa
s láskou

Pridajte sa k nám!

Nezabudnuteľné
chvíle

Pridajte sa k nám!

Profesný životopis:

1998 – 2003 – štúdium psychológie na FFPU v Prešove

2003 – 2006 – práca poradenskej psychologičky v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove (klientela detí a žiakov bežných materských a základných škôl)

2003 – 2007 – psychoterapeutické štúdium v Adlerovskej psychoterapii („Tu sa formovalo moje vnímanie rovnocennosti vo vzťahoch a demokratické ponímanie výchovy a vzdelávania.“)

2006 – 2012 – materská dovolenka s dvoma synmi

Od 2008 – 2014 – vedenie rodičovských skupín, tzv. Kurzy rodičovstva, resp. Pozitívne rodičovstvo

2014 – 2017 – poradenská psychologička v Centre špeciálno-pedagogického poradenstva pri Spojenej škole Pavla Sabadoša internátnej v Prešove (klientela detí, žiakov a študentov od 2 rokov do dospelosti s diagnózou poruchy reči, poruchy učenia, sluchové postihnutie)

2014 – 2017 – školská psychologička na Spojenej škole Pavla Sabadoša internátnej (MŠ, ZŠ, ŠZŠ, SOŠ pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, poruchami učenia, so sluchovým postihnutím)

2017+ Veselá škola 🙂