Učenie
pre život

Pridajte sa k nám!

Radostný
školský domov

Pridajte sa k nám!

Kde sú deti,

tam je skutočná zábava

Pridajte sa k nám!

Zážitok
je učenie

Pridajte sa k nám!

Staráme sa
s láskou

Pridajte sa k nám!

Nezabudnuteľné
chvíle

Pridajte sa k nám!

„Nikto nie je zbytočný na svete, kto uľahčuje bremeno niekomu inému.“ Charles Dickens

Aktovka s celým svojim obsahom je deťom nepohodlná, predstavuje záťaž nie len na chrbticu dieťaťa ale v počiatočných rokoch štúdia aj pre jeho rodičov. Zakupovať veci, obaľovať knihy a zošity, denne veci obmieňať, prenášať… 

Ako sa to dá inak? 🙂

V škole máme uspôsobený dostatok úložného priestoru, aby všetky pomôcky a učebnice mohli ostávať v škole.
Každé dieťa má v triede („školskej izbičke“) svoj vlastný priečinok, kde si ukladá svoje pracovné veci.
Pomôcky na vzdelávanie zabezpečuje škola a vedie deti k spoločnej starostlivosti o ne. Vďaka tomu má každé dieťa všetko, čo potrebuje v potrebnom množstve a kvalite.
Domáce úlohy sú na prvom stupni zadávané každý piatok v podobe pracovných listov v tvrdom obale A4, ktoré si deti vkladajú do menšieho ruksačika alebo vezmú len tak do ruky.
Na druhom stupni sú domáce úlohy zadávané týždenne na konkrétne predmety. Vzhľadom na vzdelávanie v blokoch je počet predmetov v priebehu jedného dňa znížený. Najpotrebnejšie informácie, ktoré je potrebné sa naučiť pred previerkami, sú zapracované do ľahkých zhrnutí učív, ktoré si deti podľa potreby prenášajú v tvrdých obaloch A4. Vďaka tomu aj druhostupniari chodia do školy pomerne „naľahko“ 🙂
Desiaty si deti nenosia. Jeme všetci spoločne zdravú desiatu, ktorá je v réžii školy.