Učenie
pre život

Pridajte sa k nám!

Radostný
školský domov

Pridajte sa k nám!

Kde sú deti,

tam je skutočná zábava

Pridajte sa k nám!

Zážitok
je učenie

Pridajte sa k nám!

Staráme sa
s láskou

Pridajte sa k nám!

Nezabudnuteľné
chvíle

Pridajte sa k nám!

V doterajšej našej histórii sme stihli absolvovať 2 celoslovenské testovania piatakov (monitor). V školskom roku 2021/22 aj 2019/20 sa testovania zúčastnili všetci naši piataci. V roku 2020/21 sa testovanie z dôvodu COVID nekonalo.

V školskom roku 2021/22 sme vo výsledku z matematiky dosiahli priemer 68,30 % pri celoslovenskom priemere 61,0 % (len Bratislavský kraj dosiahol vyšší výsledok ako my o 2,3 %, ostatné kraje nižší) a vo výsledku zo slovenského jazyka sme dosiahli priemer 78,05 % pri celoslovenskom priemere 69,2 % (prekonali sme priemer najúspešnejšieho Bratislavského kraja o 2,25 %).

V školskom roku 2019/20 sme vo výsledku z matematiky dosiahli priemer 70,4 % pri celoslovenskom priemere 63,4 % (len Bratislavský kraj dosiahol lepší výsledok o 2,7 % ako my) a vo výsledku zo slovenského jazyka sme dosiahli priemer 72,1 % pri celoslovenskom priemere 64,8 % (rovnako len Bratislavský kraj dosiahol o 0,3 % lepší výsledok ako my).

Ďakujeme za skvelú spoluprácu deťom aj rodičom 🙂